ARRELA’T – Oficina Jove de l’Alt Urgell

DISSENY GRÀFIC + IMPRESSIÓ

Arrela’t és un projecte organitzat per diverses institucions, entre elles la Direcció General de Joventut i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, i s’emmarca dins del projecte Odisseu.

En motiu d’una jornada de Networking vàrem realitzar el disseny i impressió dels cartells i fulletons informatius de la jornada.

Actualment Arrela’t està desenvolupant diverses accions al territori i per tal d’explicar els objectius del projecte se’ns ha encarregat un audiovisual en el que es mostri els beneficis dels joves que venen a viure al Pirineu.

  • Disseny de cartell A3
  • Disseny de Flyer A5
  • Impressió de cartell i flyer
  • Disseny d’Story Board i producció d’audiovisual

Últimos trabajos públicados

Juntos hacemos crecer tu empresa